Poděkování za sponzorský dar panu Karlu Janečkovi

Rádi bychom tímto velice poděkovali za finanční podporu panu Karlu Janečkovi.